Ubezpieczenie OC to polisa dobrze znana każdemu właścicielowi samochodu. W świetle polskiego prawa jest ono obowiązkowe dla każdego pojazdu podlegającemu rejestracji. Auto musi być ubezpieczone w każdym momencie, bez przerw, a za brak ważnego ubezpieczenia OC grożą kierowcy wysokie kary pieniężne w wysokości ponad 4000 złotych.

Jednak gdy warunki finansowe naszego ubezpieczyciela przestają nam odpowiadać, musimy często podjąć decyzję o jego zmianie.

Kiedy możemy zmienić ubezpieczyciela? W jaki sposób to zrobić? Co grozi za spóźnienia w wypowiedzeniu OC? Tego dowiecie z artykułu.

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Umowę ubezpieczenia OC zawieramy standardowo na 12 miesięcy, ale istnieją wyjątki od tej reguły. Pojazdy zabytkowe można ubezpieczać na inne okresy, to samo tyczy się na przykład dealerów samochodów, czy właścicieli komisów.

Zwykły użytkownik jednak musi najczęściej zawrzeć umowę na rok i nie ma możliwości wypowiedzieć jej przed czasem. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Pierwszym z nich jest udokumentowana sprzedaż pojazdu innemu właścicielowi (więcej poniżej), drugi przypadek to udokumentowana utrata auta w wyniku kradzieży lub kasacji.

Kiedy przedstawimy ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, będzie on zobowiązany do wypłacenia nam sumy równej wartości uiszczonej za ubezpieczenie składki.

Jak wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży pojazdu?

Kiedy sprzedajemy swój samochód, ubezpieczenie OC jest sprzedawane przez nas razem z nim. Nowy właściciel pojazdu ma dwie opcje.

Pierwszą możliwością, na którą może się on zdecydować, to kontynuowanie ochrony bieżącego ubezpieczenia. Drugą opcją jest wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej z innym zakładem ubezpieczeniowym.

Jeżeli zatem sprzedajemy swoje auto, pamiętajmy, aby z kupującym uzgodnić tę kwestię, jeżeli chcemy odzyskać składkę, jaką uiściliśmy za ubezpieczenie OC.

Uwaga na podwójne ubezpieczenie OC

Po upływie 12 miesięcy można oczywiście wypowiedzieć umowę OC. Jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, jest to najlepszy na to moment. Ponieważ ubezpieczenie to musi zachować ciągłość, OC przedłuża się automatycznie, jeżeli nie złoży się rezygnacji z polisy przynajmniej na dzień przed końcem jej obowiązywania.

Jeżeli w tym czasie właściciel zawrze nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie wypowie pisemnie poprzedniej, zostanie z dwoma pokrywającymi się polisami, za które trzeba zapłacić.

Obecne prawo pozwala jednak w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia tej polisy OC, która została automatycznie przedłużona. Należy wtedy zapłacić jedynie za ten okres, kiedy towarzystwo udzielało nam faktycznej ochrony.