OC ubezpieczenie

Rodzaje ubezpieczenia OC

OC ubezpieczenie zwykle kojarzy nam się z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, jednakże OC może dotyczyć również innych poziomów codziennego życia. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne są narzucane przez państwowy system prawny – w kodeksie traktującym o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Rynek firm ubezpieczeniowych jest bogaty w różne opcje OC ubezpieczeń. wyróżnia się cztery rodzaje: OC komunikacyjne, OC zawodowe, OC w życiu prywatnym i OC działalności. Ubezpieczenia OC dzielą się też na deliktowe i kontraktowe.


Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe i dotyczy szkód, które są związane z autem, jego usterkami, holowaniem itp. Pokrywa również odszkodowanie dla osób biorących udział w wypadku. OC zawodowe dotyczy stosunku ubezpieczonego do osób trzecich, powiązane jest z zawodem lub działalnością gospodarczą, jak ubezpieczenia radców prawnych czy adwokatów, czy organizatorów imprez. OC ubezpieczenie działalności gospodarczej dotyczą tych, którzy nie są osobami prawnymi. Jest to ubezpieczenie OC od szkód spowodowanych np. przez podwykonawców, organizatorów imprez, czy czystych spraw majątkowych. OC w życiu prywatnym zabezpiecza osoby prywatne od konsekwencji finansowych, dotyczących szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Skierowane są przede wszystkim do posiadaczy nieruchomości, ale i do tych, którzy wynajmują różnego rodzaju powierzchnie, np. mieszkalne. Jest to ubezpieczenie ważne w życiu codziennym, dlatego że dotyczy szkód jakie zostały wyrządzone przez potomka czy pupila, np. potłuczenie cennych rzeczy.

Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa wiążą się z wywiązaniem się z odpowiedzialności finansowej dotyczącej określonych szkód. Szybki i konstruktywny wybór firmy ubezpieczeniowej jest łatwiejszy dzięki kalkulatorom ubezpieczeń i porównywarkom ubezpieczeń.


Jak kupić tanie OC samochodu? Sprawdź nasz kalkulator OC - sposób na tanie OC.