Tanie OC

Rezygnacja z OC - reguły obowiązujące

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swojego ubezpieczyciela, możemy go zmienić. Proces ten nie jest trudny, ale wymaga kilku formalności. Kiedy możemy zmienić ubezpieczyciela? W jaki sposób to zrobić? O czym pamiętać?


Ubezpieczenie OC, to polisa dobrze znana każdemu właścicielowi samochodu. W świetle polskiego prawa, jest ono obowiązkowe dla każdego pojazdu podlegającemu rejestracji. Auto musi być ubezpieczone w każdym momencie, bez przerw, a za brak ważnego ubezpieczenia OC grożą kierowcy wysokie kary pieniężne w wysokości 2772 złotych. Jednak gdy warunki finansowe naszego ubezpieczyciela przestają nam odpowiadać, musimy często podjąć decyzję o jego zmianie. Kiedy możemy zmienić ubezpieczyciela? W jaki sposób to zrobić? Co grozi za spóźnienia w wypowiedzeniu OC? Tego dowiecie z artykułu.


Kiedy możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?


Umowę ubezpieczenia OC zawieramy standardowo na 12 miesięcy, ale istnieją wyjątki od tej reguły. Pojazdy zabytkowe można ubezpieczać na inne okresy, to samo tyczy się na przykład dealerów samochodów, czy właścicieli komisów. Zwykły użytkownik jednak musi najczęściej zawrzeć umowę na rok i nie ma możliwości wypowiedzieć jej przed czasem. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Pierwszym z nich jest udokumentowana sprzedaż pojazdu innemu właścicielowi (więcej poniżej), drugi przypadek to udokumentowana utrata auta w wyniku kradzieży lub kasacji. Kiedy przedstawimy ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, będzie on zobowiązany do wypłacenia nam sumy równej wartości uiszczonej za ubezpieczenie składki.


Jak wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży pojazdu?


Kiedy sprzedajemy swój samochód, ubezpieczenie OC jest sprzedawane przez nas razem z nim. Nowy właściciel pojazdu ma dwie opcje. Pierwszą możliwością na którą może się on zdecydować to kontynuowanie ochrony bieżącego ubezpieczenia. Drugą opcją jest wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej z innym zakładem ubezpieczeniowym. Warto zapamiętać, że jeżeli decyzja ta nie zostanie sformalizowana w przeciągu 30 dni od daty kupna samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie uzna, że właściciel pozostaje przy dotychczasowej polisie i o zwrocie składki nie będzie mowy. Jeżeli zatem sprzedajemy swoje auto, pamiętajmy aby z kupującym uzgodnić tą kwestię, jeżeli chcemy odzyskać składkę jaką uiściliśmy za ubezpieczenie OC.


Jak wymówić umowę po wygaśnięciu ubezpieczenia


Po upływie 12 miesięcy umowa ubezpieczenia OC naturalnie wygasa. Jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, jest to najlepszy na to moment. Ponieważ ubezpieczenie to musi zachować ciągłość, do tej pory zakład ubezpieczeniowy domyślnie przedłużał umowę na kolejny, roczny okres ochronny.

Było to szczególnie kłopotliwe, gdyż jeżeli w tym czasie właściciel zawarł nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie wypowiedział pisemnie poprzedniej, zostawał z dwoma pokrywającymi się polisami, za które musiał zapłacić. Po wejściu w życie nowych przepisów o ubezpieczeniach, umowa ubezpieczeniowa nie jest przedłużona jeżeli właściciel nie uiści składki w odpowiednim czasie. Niestety powoduje to jednak, że musimy uważnie śledzić termin wygaśnięcia polisy, w przeciwnym razie możemy zapłacić karę.

Mimo, że nie jesteśmy do tego zmuszeni, dobrze jest tak jak do tej pory w przypadku zmiany ubezpieczeniowca, poinformować dotychczasowego o braku chęci przedłużenia umowy. W tym celu należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie ubezpieczeniowca oświadczenie o wypowiedzeniu umowy OC. Taka informacja musi dotrzeć do zakładu najpóźniej ostatniego dnia ochrony (w przypadku listu decyduje data przyjścia, nie wysłania!). Druk musi zawierać krótką informację o wypowiedzeniu, nasze dane osobowe oraz markę, typ, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy i okres ubezpieczenia.

Po złożeniu takiej informacji, możemy być pewni, że ubezpieczyciel nie przedłuży automatycznie ochrony i zażąda od nas kwoty składki.

Przy okazji składania takiego oświadczenia, warto poprosić ubezpieczyciela o zaświadczenie dotyczące zniżek jakie uzyskaliśmy za bezszkodową jazdę. Może okazać się ono przydatne przy zawieraniu nowej umowy. Oczywiście duża część zakładów ubezpieczeniowych uwierzy nam „na słowo”, ale istnieją systemy weryfikacji takich danych i jeśli okaże się, że nie podaliśmy prawdziwych informacji, umowa może zostać zerwana, warto zatem sprawdzić dokładnie jakie zniżki nas obowiązują, aby nie popełnić błędu mimowolnie.


Jak kupić tanie OC samochodu? Sprawdź nasz kalkulator OC - sposób na tanie OC.